Insyde Database Tool

Ett enkelt och kraftfullt redigeringsverktyg för Insydes projekt och anläggningsdatabas. Verktyget kan anpassas för valfri databas i Oracle eller SQL server. Lättarbetade formulär som ger mycket god översikt av informationen i databasen. Innehåller moduler för dokument, projekt, mek, process, styr samt el och instrument.Insyde Publiceringsarkiv

Publiceringsarkivet är ett verktyg för att publicera anläggningstekniska data till ett intranät. Både dokument och databasinformation publiceras till användargrupper, underhållsgrupper projektgrupper etc. Informationen blir lättillgänglig vilket underlättar arbetet och spar mycket tid om man t ex har ett pågående projekt som löper genom flera avdelningar.Insyde CAD Tools

Insydes CAD moduler finns för AutoCad version 2019-2022 samt BricsCad version 19-22.

Moduler:

AutoCad


BricsCadInsyde Reports

Verktyget för att enkelt skapa kraftfulla rapporter till Excel.Insyde PDMS/E3D Link

Vår projektdatabas kan enkelt integreras med pdms och e3d med hjälp av verktyget insyde pdms link.